O nama

Libertarijanska ljevica je organizacija sa jednim jedinim ciljem, a to je građenje (libertarijanskog) socijalizma. Smatramo da to podrazumijeva razvoj ideja i praksa koje će omogućiti efikasno širenje i primjenu libertarijanskih socijalističkih ideja poput horizontalnosti i decentralizacije.

Makar pokušavamo izbjeći vezanje na ključne principe i pojmove ipak postoji nekolicina stvari kojima možemo opisati formu naše organizacije.

Nekompetitivnost

Libertarijanska ljevica nije ‘radnička partija’ niti vidimo potrebu za istom. Mi smatramo da za uspješan pokret moramo omogućiti širenje ideja među raznim socijalističkim grupama koje imaju različita iskustva ili pokušavaju odgovoriti na drugačija pitanja. Zato mi sebe vidimo kao jednu od mnogih organizacija na “Libertarijanskoj ljevici” koja, kao i sve ostale organizacije, ima svoje ideje i metode.

No, mi ipak uviđamo potrebu za strukturama kolektivne organizacije između nas i drugih koje će artikulirati naše zajedničko iskustvo i pomoći u razvoju praksi sa ciljem koji je zajednički svim organizacijama – a to je gradnja socijalizma. Libertarijanska ljevica pokušava ostvariti ovo sve kao dio njene unutarnje organizacije, ali mi kao sama organizacija želimo biti dio neke šire strukture na ljevici. Naši članovi su u potpunosti slobodni biti članovi drugih lijevih grupa, dapače potičemo takvu praksu. Ostavljamo individualcu da procjeni jesu li druge organizacije i kolektivi u kojima je on uključen kompatibilni sa Libertarijanskom ljevicom, doduše smatramo da bi ljudi trebali biti otvoreni sa svojom asocijacijom i ideološkom orijentacijom.

Moć je decentralizirana i disperzirana

Mi nemamo vođe, centralni komitet ili bilo kakav slični oblik autoriteta. Jaki smo pobornici direktne demokracije uz moto da se glasanja provode za samo najbitnije stvari – čime se članovima osigurava efikasan i neopstruiran rad, te se ljudski upravljana birokracija drži na apsolutnom minimumu (drugim riječima, automatizacija je ključna). Kao što je tipično za direktnu demokraciju, svaki član ili grupa može izraditi predložak za plan akcije, pravilnik, projekt ili običnu diskusiju.

Pluralistički smo orijentirani

Ne zahtijevamo od članstva da bude 100% na ideološkoj liniji, drugim riječima otvoreni smo prema svim libertarijanskim socijalističkim ideologijama poput anarhokomunizma, anarhosindikalizma, libertarijanskog marksizma i mnogih drugih. Manjinske grupe unutar Libertarijanske ljevice slobodne su da slijede svoj plan rada unutar Libertarijanske ljevice čak i ako većina članova nije uključena u to (dok god to ima logičkog smisla i ne opstruira rad drugih).

Različitost u raznim pristupima čini našu organizaciju jačom, fleksibilnom. Doduše, to ne znači da se ne pokušavamo kontinuirano kretati prema zajedničkoj strateškoj orijentaciji kako bi unaprijedimo intelektualnu i logističku koordinaciju unutar (i izvan) organizacije.

Eksperimentalni smo i ne dogmatični

Lijepo je biti u pravu, no još je bolje je biti eksperimentalan. Strukture i konvencije stare ljevice postaju sve manje i manje efikasne. Razvijanje novih znači pokušavati stvari, od kojih se neće sve pokazati uspješnima, no one koje hoće postat će moćan alat u daljnjem razvoju ljevice. Pažljivi smo sa modelima razvijenim u različitim društvenim i povijesnim kontekstima: priznajemo uspjehe naših prethodnika, gradimo na njihovom utjecaju i pokušavamo minimizirati ponovno otkrivanje tople vode, ali ipak se težimo organizirati na novim i vječito promjenjivim terenima.

Građenje pokreta je važnije od građenja organizacije

Na Libertarijansku ljevicu možemo, kao organizaciju, gledati kao alat za razvoj društvenih pokreta. Ona sama nije pokret, niti umi takvo što biti – i više smo nego sretni surađivati s drugim grupama i dijeliti naše resurse kako bi postigli zajedničke interese. Ona kao takva postoji kako bi olakšala njenim korisnicima da međusobno surađuju u svojem zajedničkom cilju građenja socijalizma. Postajanje Libertarijanske ljevice u ovom obliku će se time nastaviti samo dok njena korist u tu svrhu ne splasne; ukoliko kao alat otupi i izgubi smisao, potrebno ju je odbaciti u korist novog, oštrijeg i efikasnijeg instrumenta.

Kako se organiziramo?

Libertarijanska ljevica trenutno ima članove diljem Hrvatske. Tamo gdje ih ima više, formirane su lokalne grupe koje djeluju na tom teritoriju. Većina organizacije trenutno se vodi preko naših internetskih kanala, Discorda i Telegrama, no lokalne grupe znaju se i sastati kad je to prikladno. O našem platformističkom ustrojstvu možete pročitati više ovdje.