08/06/2020

Pravda za Georgea Floyda

By M. F.

„Grad što leži na gori” danas bukti u plamenu. Plamenu koji je pokrenula iskra još jednog linča na ulicama Amerike, no koji plamti na stoljećima i desetljećima dubokih nepravdi. Rasizam, utkan u same korijene Amerike i koji još danas prožima sve pore njezina društva, i institucionalizirani i spontani rasizam, ta duboka i trajna nepravda protiv koje danas reagiramo čak i na drugoj strani Svijeta, neposredan je povod sadašnjem plamenu, no nipošto nije jedina nepravda koja ga podržava. Rasizam u Americi izgleda nam daleko i strano, no zapravo nam je toliko blizak da ga često niti ne primjećujemo. Romi i Srbi, izbjeglice i migranti na granicama i u logorima, kod nas su, i navodno u naše ime, marginalizirani, zatvarani, protjerivani, getoizirani, čak i ubijani.

Rasizam, ksenofobija, nacionalizam su najvidljivije nepravde, no tek vrh ledene sante nepravdi, čije žrtve nisu određene samo rasom, porijeklom, nacijom, nego i rodom, spolom, jezikom, kulturom, uvjerenjima, imetkom, klasom, i td. Svaki pojedini, veći ili manji, individualni ili kolektivni, primjer nepravde stapa se i međusobno podržava s ostalim oblicima. Rasistička politika Amerike podržava i ekonomsku eksploataciju unutar SAD i njihov imperijalizam diljem Svijeta. Nacionalistički motivirana mržnja koristi se kod nas kao paravan prošlim i tekućim pljačkama. Vjerska netolerancija instrumentalizira se kao podrška imperijalizmu i neokolonijalizmu i kao europska Egida pred njihovim žrtvama kada kao izbjeglice traže sigurnost i preživljavanje. Svaka pojedina, veća ili manja, nepravda normalizira i podržava Nepravdu kao takvu, postavlja se kao argument za „prirodne” nepravde na tržištu, „prirodne” nepravde među rodovima, „prirodnih” nepravdi prema dijelovima porijeklom, bojom kože ili jezikom arbitrarno podijeljenog čovječanstva na nacije, klase, rase.

„Željezna peta” koja već dugo, uporno pritišće čitavo čovječanstvo pokazuje se u bezbroj pojedinačnih primjera, u svakom činu diskriminacije, u svakoj bijedi, siromaštvu, gladi, u svakoj policijskoj palici ili vojničkoj pušci, pokazuje se na svakoj bodljikavoj žici i pograničnoj ogradi. Pokazala se i kao neumoljivo koljeno policijske represije, u hladnokrvnom ubojstvu Georgea Floyda. Taj je udarac neposredno pokrenuo plamen koji bukti ovih dana, no koji bukti protiv ukupne Nepravde, plamen borbe za ravnopravnost i pravdu koji se može prigušiti ali ne može ugasiti, i koji smo dužni podržavati! Ne može se sakriti grad što leži na gori, pogotovo kada je čitav zahvaćen pravednim plamenom, ali koji sadrži i temeljnu poruku da „kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost”!