Mjesec: srpanj 2020.

Kako je Radnička fronta odustala od socijalizma

„Ne zagovaram socijalizam, već moderni demokratski socijalizam tog skandinavskog ili novozelandskog tipa, kakvog vidimo u svim naprednim zemljama svijeta u kombinaciji s reguliranim privatnim kapitalom […]

03/07/2020